Design, levering og installering af energianlæg

V. Hansen tilbyder dobbeltvæggede olietanke fra Dehoust, til både nedgravning og overjordisk installation. Olietankene er typegodkendt af PUFO, og er fremstillet efter DIN 6608/2 (DIN EN 12285-1).

Lækalarmen består af en elektronikdel, en sonde og en lækangiver beholder. Elektronikdel og sonde er forbundet med hinanden ved en to-ledet signalledning med en maks. længde på 50 m.

Sonden, der består af to elektroder placeret i et hus fast forbundet i en nøjagtig afstand, er monteret i toppen af lækangiver beholderen. Elektronikdelen overvåger konstant den elektriske modstand mellem elektroderne. Ved en læk i tanken vil væskeniveauet i lækangiver beholderen falde, hvorved der forårsages en ændring af el-modstanden og elektronikdelen udløser en alarm.

Vi tilbyder også tankeftersyn og rensning.

Olietankene er udstyret med:

  • Mandekarm
  • Nedstigningsskakt inkl. dæksel og RG muffetilslutninger
  • Lækageovervågningsudstyr med vakuum-, tryk- eller frostvæske
  • Tankskilt ifølge forskrifterne
  • Pejlestok og pejletabel
  • Dokumentationsmateriale samt tankattest

Download produktark:

Olietanke

Go To Top