Design, levering og installering af energianlæg

banner fodevandsforvarmere

V. Hansen tilbyder røggasvekslere som optager varme fra røgen, der opstår ved anlæggets produktion. Det er en energibesparende foranstaltning, som i sidste ende kan ses på bundlinjen. Vi tilbyder røggasvekslere af forskellige fabrikater, alt efter jeres individuelle behov.

Vi tilbyder ligeledes fødevandsforvarmer til opvarmning af fødevand til dampkedler, der er med til at forbedre kedlens virkningsgrad og mindske den indfyrede gasmængde. Ved at borttage damp fra turbinen formindskes dennes effekt, men da brændselsmængden, der skal anvendes i kedlen, samtidig formindskes når fødevandet er forvarmet, forbedres dampkraftværkets virkningsgrad.

Vi har gennem mange års erfaring, opbygget fundamentet for den helt rigtige rådgivning og projektering.

Vi tilbyder røggasvekslere fra:

  • Danstoker
  • Zantingh
  • Air Fröhlich

Download produktark:

Fødevandsforvarmere & røggasvekslere

Go To Top